Mapa zagrożenia pożarowego lasu
ustalanego zgodnie z metodą IBL przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych
w 42 strefach prognostycznych, opracowywana codziennie (w sezonie zagrożenia pożarowego lasu, tj. od 1 IV do 30 IX)
przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL