Mapa zagrożenia pożarowego lasu
ustalanego zgodnie z metodą IBL
przez jednostki organizacyjne
Lasów Państwowych
w 60 strefach prognostycznych,
opracowywana codziennie
(w sezonie zagrożenia pożarowego lasu,
tj. od 1 IV do 30 IX) przez
Laboratorium Ochrony
Przeciwpożarowej Lasu IBL

Dane z sieci prognozowania zagrożenia
pożarowego lasu są również podstawą
do wyliczania liczby punktów
przyporządkowanych czynnikom klimatycznym
przy ustalaniu
Kategorii Zagrożenia Pożarowego Lasu
Data  Dzisiaj


Mapa:
 
Pokaż  Wydruk  Zaloguj

Pokaz na mapie: