Mapa zagrożenia pożarowego lasu
ustalanego zgodnie z metodą IBL
przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych
w 60 strefach prognostycznych,
opracowywana codziennie (od 1 III do 30 IX) przez
Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu


Prezentujemy mapę aktualnych wartości wilgotności ściółki,
wpływającej na jej zapalność oraz będącej
podstawą wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu
(wartość przez pięć kolejnych dni o godz. 9:00 poniżej 10%)
oraz szczegółowe dane o wartościach parametrów
meteorologicznych służących do ustalania
zagrożenia pożarowego lasu dostępne tutaj

Dane z sieci prognozowania zagrożenia pożarowego lasu
są również podstawą do wyliczania liczby punktów
przyporządkowanych czynnikom klimatycznym
przy ustalaniu Kategorii Zagrożenia Pożarowego Lasu

Data  Dzisiaj


 
Pokaż  Wydruk  Zaloguj

Pokaz na mapie: