Mapa zagrożenia pożarowego lasu
ustalanego zgodnie z metodą IBL
przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych
w 60 strefach prognostycznych,
opracowywana codziennie (od 1 IV do 30 IX) przez
Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL


Prezentujemy mapę aktualnych wartości wilgotności ściółki,
wpływającej na jej zapalność oraz będącej
podstawą wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu
(wartość przez pięć kolejnych dni o godz. 9:00 poniżej 10%)
oraz szczegółowe dane o wartościach parametrów
meteorologicznych służących do ustalania
zagrożenia pożarowego lasu dostępne tutaj

Dane z sieci prognozowania zagrożenia pożarowego lasu
są również podstawą do wyliczania liczby punktów
przyporządkowanych czynnikom klimatycznym
przy ustalaniu Kategorii Zagrożenia Pożarowego Lasu

Data  Dzisiaj


 
Pokaż  Wydruk  Zaloguj

Pokaz na mapie: