NFOŚiGW
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
IBL
Instytut Badawczy Leśnictwa
Logo lasów państwowych
Lasy Państwowe
MKiŚ
Ministerstowo Klimatu i Środowiska
EFFIS logo
Europejski System Informacji o Pożarach Lasów