Dostępność architektoniczna

Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze, Braci Leśnej 3, 05-090 Sękocin Stary

Do budynku prowadzi wejście od strony parkingu, przy wejściu są dwa miejsca postojowe dla osób o utrudnionym poruszaniu. Cały obiekt jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się recepcja. Infrastruktura budynku nie jest oznaczona piktogramami dla osób niewidomych i słabo widzących.

 

Budynek Administracyjny B, Braci Leśnej 3, 05-090 Sękocin Stary

Do budynku prowadzi wejście od frontu, z tyłu budynku jest pochylnia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Cały obiekt jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (winda i szerokie korytarze). Infrastruktura budynku nie jest oznaczona piktogramami dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku jest kontrola dostępu – karty z nadanymi uprawnieniami.

 

Pozostałe budynki Instytutu mają bariery architektoniczne – schody i nie maja piktogramów dla osób niewidomych i słabowidzących.